Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Οι όροι της σύμβασης αγοράς - πώλησης εξ αποστάσεως από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών μεταξύ

VS FASHION Ltd, εγγεγραμμένη στην  Σοφια , ΑΦΜ:  204250583 , στο εξής αναφέρεται ως ΠΡΟΜHΘΕΥΤΗΣ, από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά - το πρόσωπο που ζητάμε να ακολουθήσει τους "Όρους και τις Προϋποθέσεις", στο εξής αναφέρεται ως ΧΡΗΣΤΗΣ σε σχέση με την παραγγελία και την αγορά αγαθών που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος VS FASHION.NET.

Άρθρο 1. Ο Προμηθευτής παρέχει στον Χρήστη την ευκαιρία να αγοράζει προΪόντα που προσφέρονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα  VS FASHION  εάν έχει συμφωνήσει με  το «Όροι και Προϋποθέσεις».

Άρθρο 2. Ο Προμηθευτής  δημοσιεύει στο https://www.vsfashion.net/ :

- περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών και της εικόνας του κάθε προϊόντος, όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή,

- τιμή πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και το ποσοστό της αξίας των ταχυδρομικών, courier ή τα έξοδα αποστολής περιλαμβάνονται στο κόστος των αγαθών που σχετίζονται με την παράδοσή τους,

- Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης,

- τα δικαιώματα του καταναλωτή και τις προϋποθέσεις και τον τρόπο άσκησής της να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να επιστραφούν τα εμπορεύματα, εκτός από  το "Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών",

- η περίοδος για την οποία η πρόταση και η τιμή εξακολουθεί να ισχύει,

- η ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύμβασης - στις συμβάσεις για συνεχή ή περιοδική παροχή αγαθών ή υπηρεσιών,

- κάθε άλλη πληροφορία την οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, βάσει του βουλγαρικού δικαίου,να παρέχει άμεσα στον καταναλωτή πριν την αγορά του προϊόντος από τον χρήστη.

Άρθρο 3. Για να αποκτήσει το δικαίωμα να γίνουν αξιόπιστες αιτήσεις για αγορά αγαθών που προσφέρονται στο https://www.vsfashion.net/ , ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής, που βρίσκεται στο https://www.vsfashion.net/ Κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία και σωστά δεδομένα, και να τους ενημερώσει εντός 7 ημερών από την αλλαγή τους. Ο χρήστης διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που παρέχονται κατά τη διαδικασία εγγραφής είναι αληθής, πλήρης και ακριβής και για οποιαδήποτε αλλαγή τους  ενημερώνει εγκαίρως. Εάν ο χρήστης παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή δεν αντικατοπτρίζονται μεταβολές κατά την περίοδο της προηγούμενης παραγράφου, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση και να σταματήσει αμέσως και χωρίς προειδοποίηση τη διατήρηση και την πρόσβαση του χρήστη στο προφίλ του. Πριν από τη δήλωση ο χρήστης μπορεί ελεύθερα να επιδιορθώσει τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο εγγραφής.

Άρθρο 4. Με την πράξη της εγγραφής του ο χρήστης εκφράζει την "on-line" συναίνεσή του με  τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, με την οποία θεωρείται ότι δεσμεύεται με την  διάτάξή τους. Από τη στιγμή της σύνδεσης του χρήστη με τους όρους των παρόντων Όρων προκύπτει η πιθανότητα ότι θα μπορούσε να κάνει έγκυρες αιτήσεις για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται από https://www.vsfashion.net/.

Άρθρο 4.1 Με την πράξη της εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί να λαμβάνει αλληλογραφία, ενημερωτικά δελτία, και να λαμβάνει μηνύματα διαφήμισης και προώθησης πληροφοριών μέσω e-mail  και σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει αλληλογραφία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαφημιστικά ή ενημερωτικά δελτία των προκηρύξεων με ηλεκτρονική μορφή, μπορεί να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή και να ειδοποιήσει τον Προμηθευτή, στέλνοντας ένα e-mail στο sale@vsfashion.net  με θέμα Διαγραφή   ή θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες για να διαγραφεί από τις ενημερώσεις.

Άρθρο 5. Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση στο έντυπο για την υποβολή των αιτήσεων για την αγορά των αγαθών που προσφέρονται μετά την εισαγωγή ενός έγκυρου ονόματος χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στις αντίστοιχες σελίδες διαδικτυακών τόπων και να πατήσει το κουμπί  "Σύνδεση". H υποβολή και η διεκπεραίωση της αίτησης είναι μέσω της συνεπούς εκτέλεσης από τα παρακάτω βήματα:, τον προσδιορισμό του είδους και του μεγέθους των αγαθών και την επιβεβαιώση του τύπου και του μέγεθους του προϊόντος με το πάτημα ενός εικονικού κουμπιού "Προσθήκη στο καλάθι", σημειώνεται με σχετική σήμανση για το σχετικό εμπόρευμα, ακολουθούμενο από τον προσδιορισμό της ποσότητας των προϊόντων, τον τρόπο πληρωμής και την επιβεβαίωση της εφαρμογής πατώντας ένα εικονικό κουμπί "Ολοκλήρωση της σύμβασης."  Μετά από το αίτημα του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.vsfashion.net/ ειδοποιεί τον χρήστη ότι η αίτηση του καταχωρίθηκε στην εν λόγω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εκπρόσωπος του καταστήματος λαμβάνει μέτρα για να έρθει σε επαφή με τον χρήστη, προκειμένου να καθοριστεί η ώρα της παράδοσης των παραγγελθέντων εμπορευμάτων. Όταν αναφέρεται ελλιπής, ανακριβής ή λάθος διεύθυνση και / ή  αριθμού τηλεφώνου στην εφαρμογή, θα πρέπει να θεωρείται άκυρη και ο Προμηθευτής δεν έχει υποχρέωση να την εφαρμόσει. Η εφαρμογή αυτή λαμβάνει χώρα μεταξύ των μερών από τη στιγμή της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας της αίτησης από τον εκπρόσωπο από το ηλεκτρονικό κατάστημα VS FASHION.NET και του Χρήστη που διέπραξε ένα συγκεκριμένο αίτημα και πριν από την επιβεβαίωση από τον εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού καταστήματος της διαθεσιμότητας των αγαθών που παραγγέλθηκαν για την αγορά.

Άρθρο 6. Όλες οι τιμές είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή των μεμονωμένων προϊόντων είναι για τον αριθμό και δεν περιλαμβάνουν έξοδα παράδοσης. Χρήστης που είναι πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα σε ξένο νόμισμα στο πλαίσιο του νόμου νομίσματος, αναλάμβάνει δράση υπό διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους του ηλεκτρονικού καταστήματος https://www.vsfashion.net/ για να υπολογίσει το ακριβές ποσό του τιμήματος των παραγγελθέντων προϊόντων στο αντίστοιχο ξένο νόμισμα.

Άρθρο 7. Η τιμή στο προηγούμενο άρθρο και το κόστος παράδοσης μπορεί να καταβληθεί σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: μετρητά,κατάθεση σε τράπεζα ή αλλιώς αν  συμφωνηθεί μεταξύ του χρήστη και του εκπροσώπου του ηλεκτρονικού καταστήματος VS FASHION.NET,ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το τίμημα της αγοράς των προϊόντων που αγοράζονται από τον ίδιο, και των ταχυδρομικών και των εξόδων μεταφοράς που δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή που συνδέεται με την παράδοση του.

Άρθρο 7.1 Οι εκπτώσεις πελατών  δεν ισχύουν για την προώθηση των προϊόντων που είναι με έκπτωση ή με μειωμένη τιμή.

Άρθρο 8. Αναφερόμενη αγορά αγαθών που παραδίνεται σύμφωνα με την κατάλληλη μορφή της μεταφοράς και συσκευασίας στην καθοριζμένη από τον Χρήστη διεύθυνση παράδοσης πελατών που είναι επαρκής υπό τις περιστάσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ του εκπροσώπου του ηλεκτρονικού καταστήματος VS FASHION.NET και του χρήστη.

Άρθρο 9. Το προϊόν παραδίδεται στη διεύθυνση παράδοσης του Χρήστη ή τρίτου πρόσωπου - τον πράκτορα χρήστη, ο οποίος αποδέχεται και αναγνωρίζει την παραλαβή της ίδιας εκ μέρους του χρήστη. Κατά την παράδοση του προϊόντος του χρήστη  ή τρίτου προσώπου - εκπρόσωπο του Χρήστη υπογράφουν τα συνοδευτικά έγγραφα που χρησιμεύουν ως επιβεβαίωση της παράδοσης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης  δεν βρεθεί την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή για να παραλάβει από την  συγκεκριμένη διεύθυνση το δέμα του ή δεν υπάρχει πρόσβαση και προϋποθέσεις για την παράδοση των εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας αυτής, ο Προμηθευτής θα πρέπει να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του να παραδώσει τα εμπορεύματα. Ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να λάβει τα εμπορεύματα μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης,  αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση, ξεκινά μια νέα ημερομηνία παράδοσης από την στιγμή της επιβεβαίωσης της προη-γούμενης πρότασης.

Άρθρο 10. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση: να μεταφέρει στο χρήστη την πραγματική ίσχυ των αγορασθέντων εμπορευμάτων, μετά την παραλαβή από τον Προμηθευτή ή τον αντιπρόσωπό του, της τιμής αγοράς των εμπορευμάτων, να παραδώσει εντός των προβλεπόμενων αγορών αγαθών την επιμέλεια  να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Άρθρο 11.Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα:

- να βάζει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους και τους πόρους για την πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών από τρίτους,συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών συνδέσεων που δείχνουν άλλους δικτυακούς τόπους και  προφίλ,-να στέλνει ενημερωτικά δελτία στο χρήστη με διαφημιστικά μηνύματα, εφόσον ο χρήστης έχει εγγραφεί,

- να συλλέγει και να χρησιμοποιεί πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες, κατά την εγγραφή τους, αυτή η πληροφόρηση μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, φύλο, ηλικιακή ομάδα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται για την καταχώριση και οποιαδήποτε άλλη που εισάγεται ή παρέχεται κατά την αίτηση, λήψη ή χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις υπηρεσίες προμηθευτή, η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και κληρώσεις, συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια, έντυπα, κλπ και ο Προμηθευτής θα χρησιμοποιήσει το ίδιο θέμα για το Νόμο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Aρθρο 12.Ο προμηθευτής:

- φροντίζει οι πληροφορίες στο κατάστημα να είναι πάντα ακριβείς και ενημερωμένες, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών,

- εγγυάται ότι το προΐον αντιστοιχεί στο συμβόλαιο πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «Προστασία των καταναλωτών»

- πουλάει όλα τα προΐόντα, συμπεριλαμβανομένου και αυτα που είναι σε προσφορά/έκπτωση μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα των προΐόντων, και ας μην έχει σημειωθεί ρητά στο site. Με αυτήν την έννοια, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να μην παραδόση κάποια προΐόντα ή όλα τα προΐόντα ή να πραγματοποιήσει εν μέρη ή όλες τις υπηρεσίες της παραγγελίας κατά την γνώμη του συμπεριλαμβανομένου, όχι μόνο επειδή εξαντληθηκάν οι ποσότητες ή άλλαξε τιμή. Σε κάθε περίπτωση ο Προμηθευτής ενημερώνει για αυτό τον Χρήστη με email ή τηλεφωνικώς. Σε αυτή τη περίπτωση η μοναδική υποχρέωση του Προμηθευτή είναι να επιστρέψει πίσω το χρηματικό πόσο του προΐόντος ή της υπηρεσίας αν ο πελάτης έχει προπληρώσει.

- δεν είναι υπεύθυνoς για την αποτυχία να παρέχει πρόσβαση στο κατάστημα, όπως και για την ακατεργασία ή την μη έγκαιρη επεξεργασία παραγγελιών, η εμφάνιση των περιστάσεων πέρα από τον έλεγχό του, - περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαία γεγονότα, προβλήματα στο παγκόσμιο δίκτυο,

-δεν εγγυάται ότι η πρόσβαση στο κατάστημα θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλή και απαλλαγμένη από σφάλματα όσον αφορά πέρα από την ικανότητα, τον έλεγχο και τη θέλησή του,

-Δεν έχει τη δυνατότητα να αλλάξει, ελέγξει ή διαφοροποιήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει την ποιότητα και την καταλληλότητα για τη χρήση των προϊόντων που καθορίζονται από τον χρήστη δεν είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και τις περιουσίες τους,

- δεν είναι υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν στο λογισμικό,ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή απώλεια δεδομένων που προκύπτουν από τα υλικά ή πόροι, τα οποία αναζητήθηκαν, φορτώθηκαν ή  χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από αυτόν,

-  χωρίς αντικειμενική δυνατότητα και υποχρέωση και δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες και τους πόρους που διατίθενται μέσω του καταστήματος και να θέσει στο προφίλ υπερσυνδέσεις,

-δεν είναι υπεύθυνος για την παράνομη φύση του περιεχομένου και των υλικών που βρέθηκαν σε αυτές τις ιστοσελίδες και τους πόρους,

-δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή διαφυγόντα κέρδη, που προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την αναξιοπιστία των υλικών και του περιεχομένου,

-δεν έχει καμία υποχρέωση και αντικειμενική ικανότητα να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης χρησιμοποιεί το κατάστημα.

Άρθρο 13. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος:

- να αναφέρει ακριβές και έγκυρο τηλέφωνο, διεύθυνση αποστολής και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αλληλογραφία,

-να πληρώσει το τίμημα των παραγγελθέντων προϊόντων,

- να αναλάβει τα έξοδα παράδοσης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το κόστος της παράδοσης βαραίνει τον Προμηθευτή,

-να παραλάβει τα αγαθά,

- να λάβει όλη τη φροντίδα και να λάβει τα αναγκαία μέτρα που ευλόγως απαιτούνται για να προστατεύεται ο κωδικός σας,

-λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πρωτοκόλλων του Internet και την ασφάλεια του κωδικού προστασίας των δεδομένων, να καταγγείλει τη σύνοδο κατά την οποία εγγράφεται στο προφίλ σας κάνοντας κλικ στο εικονικό κουμπί "έξοδος",

-να μην υποβάλλουν εικονικά ή άκυρα αιτήματα ή άλλες ψευδείς πληροφορίες. Ο χρήστης φέρει την πλήρη ευθύνη για την προστασία του κωδικού του και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο που το χρησιμοποιεί.

Άρθρο 14. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα:

-σε πρόσβαση στο διαδίκτυο στον Προμηθευτή, υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση, εκτός από την εμφάνιση περιστάσεις που εκφεύγουν από τον έλεγχο του Προμηθευτή- περιπτώσεις ανωτέρας βίας, τυχαία γεγονότα, προβλήματα στο παγκόσμιο δίκτυο Internet

-πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο

-αρνηθεί να αποδεχθεί τα προϊόντα που παρήγγειλε για την αγορά, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις / Δίκαιο των υποχρεώσεων και συμβάσεων νόμος, η προστασία των καταναλωτών /

-να λάβει το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε από αυτόν, εντός 14 ημερών από την επιστροφή των αγαθών ή πιστοποιώντας μια έγκυρη άρνηση της σύμβασης με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 54, παράγραφοι 1 και 2 της νομοθεσίας της Προστασίας του καταναλωτή. Περισσότερες πληροφορίες περιγράφονται στην ενότητα Επιστροφή και Αντικατάσταση του ιστότοπου

Άρθρο 15.Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να:

- να συμμορφωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υποβολή αξιώσεων και ζητώντας την επιστροφή των αγαθών που καλύπτονται, τους όρους και τις προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου VS FASHION.NET, και δηλώνει ότι θεωρεί ότι δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις

- να τηρεί τη βουλγαρική νομοθεσία, αυτούς τους όρους, την ηθική του Διαδικτύου, τους κανόνες της ηθικής και ευπρέπειας,

-να μην παραβιάζει ξένα υλικά ή ηθικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας,

-ενημερώνει αμέσως τον Προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης  που βρέθηκε  χρησιμοποιώντας το κατάστημα,

- να μην παρεμβαίνει στη σωστή λειτουργία του συστήματος, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά, δεν διακυβεύεται η διαδικασία εξακρίβωσης της ταυτότητας άλλου προσώπου, που δεν έχετε πρόσβαση έξω από την εκχώρηση, δεν θα αποτρέψει άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το κατάστημα,

-μην εξάγεται με τεχνικά μέσα ή με τεχνικά μέσα πόρους πληροφοριών ή μέρους των πληροφοριακών πόρων που ανήκουν στις βάσεις δεδομένων που βρίσκονται στο κατάστημα και επομένως να μη δημιουργεί μια βάση δεδομένων σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή,

- να μη  υποδύεται άλλο πρόσωπο ή εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ομάδας που δεν είναι εξουσιοδοτημένη να εκπροσωπεί ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσει τους άλλους για την ταυτότητά του ή την υπαγωγή του σε μια συγκεκριμένη ομάδα ατόμων,

-να μην εκτελέσει κακόβουλες ενέργειες βάσει των παρόντων Όρων.

Με τις μη συμμορφούμενες υποχρεώσεις ο Προμηθευτής  έχει το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε αναστολή την πρόσβαση του χρήστη και των τρίτων στο προφίλ του χρήστη και το δικαίωμα αποζημίωσης για τυχόν ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη που έχουν άμεση και έμμεση συνέπεια της παραβίασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το προηγούμενο εδάφιο του χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Προμυθευτής έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση της παραβάσεως.

Άρθρο 16. Κατά τον τερματισμό  της σύμβασης ο Προμηθευτής θα πρέπει να αναλάβει δράση στον αφοπλισμό και τη διαγραφή του προφίλ και τον κωδικό πρόσβασης για να μην έχουν πρόσβαση στο ίδιο.

Άρθρο 17. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού σας. Στην περίπτωση αυτή, η ακύρωση γίνεται μόνο μετά από όλες τις έγκυρες αιτήσεις που κατατίθενται και ως εκ τούτου, την πληρωμή των εξόδων των τιμών και την παράδοση.

Άρθρο 18. Η σύμβαση μεταξύ των μερών θα λυθεί μετά την εμφάνιση οποιασδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: αναστολή εκτελέσεως του Αναδόχου, τερματισμό της συντήρησης καταστήματος με προειδοποίηση μιας εβδομάδας για το άλλο μέρος σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων σύμφωνα με την σύμβαση ή σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο.

Άρθρο 19. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και τυχόν τρίτα μέρη για τυχόν ζημίες και διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και των αμοιβών που καταβάλλεται αποζημίωση, των δικαστικών εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των απαιτήσεων από τρίτους σε σχέση με αθέτησης χρήστη στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, παραβίαση της βουλγαρικής νομοθεσίας, των εφαρμοζμένων ξένων νόμων, των παρόντων Όρων. Ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον Προμηθευτή και κάθε ζημία που προκαλήθηκε σε τρίτους, στους οποίους έχει παραχωρήσει τον κωδικό πρόσβαση του.

Άρθρο 20. Οι πλευρές δηλώνουν ότι, σε περίπτωση που δεν είναι ορθά κάποια τμημάτα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα θεωρείται ως αποτέλεσμα ότι οι παρόντες Όροι δεν είναι ορθοί, τα επιμέρους τμήματα που δεν είναι ορθά, θα επιλύονται από τους σχετικούς νόμους.

Άρθρο 21. Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών επιλύονται με πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι εκκρεμείς διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μεταξύ των μερών ή για συναφή θέματα, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν από ή σχετικά με την ερμηνεία, ανακρίβεια, εκτέλεση ή διακοπή, καθώς και των διαφορών σχετικά με την συμπλήρωση των κενών στη σύμβαση ή προσαρμογή στις νέες συνθήκες θα επιλύεται από  το αρμόδιο δικαστήριο στη Σόφια.